28 October 2022

Yönetim Kurulu

Serkan Ergüven (Başkan)
Deniz Pembeçiçek (Başkan yardımcısı)
Eren Açıkyıldız (Sayman)
Lidya Çamlıca (Yazman)
Berkay Taşay (Arşiv Görevlisi)
Sinemis Çakar (Sosyal Medya Sorumlusu)
Ceren Derya (Espor Sorumlusu)